Konstituirajuća sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predstavnički dom

6. 12. 2018
objavljeni podaci: 6. 12. 2018

Stenogram

Poštovani zastupnici, ja vas molim da sjednete na svoja mjesta i da se registrirate, nadam se da ste me svi čuli. Hvala vam. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, cijenjeni gosti otvaram konstituirajuću sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Kolegij Zastupničkog doma iz dosadašnjeg saziva sazvao je ovu sjednicu u skladu sa člankom 2. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Stavkom (3) istoga članka utvrđeno je da sjednicom predsjeda najstariji zastupnik iz novog saziva kao privremeni predsjedatelj dok se ne izabere predsjedatelj Doma. Sa zadovoljstvom sam prihvatila dužnost privremene predsjedateljice, za vas koji me ne poznajete moje ime je Nada Mladina i iz Kluba sam Socijaldemokratske partije. Dopustite mi da kao privremena predsjedateljica pozdravim sve novoizabrane zastupnike, da vam srdačno čestitam na izboru za ovu odgovornu dužnost i zaželim svima nama uspješan rad u idućem četverogodišnjem mandatu. Pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste i ovdje posebno prisutnog člana Predsjedništva BiH, zahvaljujem se svim gostima na odzivu na konstituirajuću sjednicu, kao i sve predstavnike medija. Poštovane dame i gospodo prije prelaska na dnevni red sjednice dozvolite da pročitam listu zastupnika koji su izabrani u ovaj visoki dom na Općim izborima održanim 07. listopada 2018. godine, kao i da vas upoznam s nekim općim činjenicama koje su korisne za naš današnji rad. Podsjetiću vas da se u skladu s Ustavom BiH i Izbornim zakonom BiH u ovaj Dom biraju 42 zastupnika i to s teritorija entiteta Federacije BiH 28 i s teritorije entiteta Republika Srpska 14 zastupnika. Dakle, u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH izabrani su: Iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine SDA - Stranka demokratske akcije: Denis Zvizdić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Edin Mušić, Halid Genjac i Alma Čolo. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica BiH, HSS – Hrvatska seljačka stranka, HKDU BiH – Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH, HSP-HNS – Hrvatska stranka prava – Hrvatski narodni sabor, HSP DR AS BiH – Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević BiH, HDU BiH – Hrvatska demokratska unija BiH: Borjana Krišto, Predrag Kožul, Darijana Katić, Nikola Lovrinović i Mijo Matanović. SDP – Socijaldemokratska partija BiH: Enver Bijedić, Zukan Helez, Saša Magazinović, Nada Mladina i Nermin Nikšić. DF–GS – Demokratska fronta – Građanski savez Željko Komšić: BiH POBJEĐUJE: Zlatan Begić, Dženan Đonlagić i Vlatko Glavaš. SBB – Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić: Damir Arnaut i Edita Đapo. Naša stranka: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić. Nezavisni blok: Aida Baručija. Pokret demokratske akcije – PDA: Mirsad Kukić. A-SDA – A - Stranka demokratske akcije za evropsku BiH – ZAJEDNO: Jasmin Emrić. Iz entiteta Republike Srpske Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD: Nebojša Radmanović, Staša Košarac, Vojin Mitrović, Nenad Stevandić, Dragan Bogdanić, Snježana Novaković-Bursać. SDS – Srpska demokratska stranka – Lista (SDS-NDP-NS-SRS) – (Srpska demokratska stranka, Narodni demokratski pokret, Napredna stranka, Srpska radikalna stranka): Obren Petrović, Dragan Mektić, Mirko Šarović. PDP – Partija demokratskog progresa Mladen Ivanić: Branislav Borenović i Mira Pekić. DNS – Demokratski narodni savez: Nenad Nešić. Socijalistička partija: Jakov Galić. SDA – Stranka demokratske akcije: Adil Osmanović. Uvažene dame i gospodo zastupnici sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda konstituirajuće sjednice ovog visokog doma. Vi ste u pozivu za sjednicu dobili predlog dnevnog reda, a to je: Dnevni red 1. Davanje svečane izjave zastupnika; 2. Izbor predsjedatelja, prvog zamjenika predsjedatelja i drugog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma; 3. Izbor članova Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ovo su obavezne točke dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom. Predlažem, dakle, da odmah pređemo na prvu tačku, točku dnevnog reda, Ad. 1. Davanje svečane izjave izabranih zastupnika
Dio odredbe članka 3. Poslovnika glasi: Zastupnici preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave. Vi ste od službe Doma dobili tekst svečane izjave. Ja vas molim da je nakon davanja svečane izjave svi potpišete i vratite službi. Molim vas da svi zajedno damo sada svečanu izjavu.
Obvezujem se
Poslanici
Obvezujem se
da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti,
Poslanici
da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti,
poštivati Ustav BiH,
Poslanici
poštivati Ustav BiH,
u potpunosti provoditi Opći okvirni sporazum za mir u BiH,
Poslanici
u potpunosti provoditi Opći okvirni sporazum za mir u BiH,
štititi i zauzimati se za ljudska prava i temeljne slobode, te štititi interese i ravnopravnost svih naroda i građana.
Poslanici
štititi i zauzimati se za ljudska prava i temeljne slobode, te štititi interese i ravnopravnost svih naroda i građana.
Hvala vam lijepo. Ja vas molim da svako pojedinačno potpiše svečanu izjavu.
Zamolila bih vas da potpišete dva primjerka svečane izjave, da jedan primjerak zadržite za sebe, a drugi da predate službama Parlamentarne skupštine.
Poštovane dame i gospodo zastupnici činom davanja svečane izjave stekli smo uvjete za obnašanje naše zastupničke dužnosti. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je, Ad. 2. Izbor predsjedatelja Zastupničkog doma, prvog zamjenika predsjedatelja i drugog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Dopustite mi da vas prije početka predlaganja kandidata podsjetim na odredbu članka 85. Poslovnika kojom se uređuje donošenje odluka u ovom Domu. Članak 85. Poslovnika Doma glasi: 1. Sve odluke u Domu donose se većinom glasova onih koji su nazočni, odnosno prisutni i koji glasuju. 2. Izaslanici i zastupnici će maksimalno nastojati da ta većina uključuje najmanje 1/3 glasova izaslanika ili zastupnika s teritorija svakog entiteta. 3. Ako većina glasova ne uključuje 1/3 glasova izaslanika ili zastupnika s teritorija svakog entiteta predsjedatelj i njegovi zamjenici sastaće se kao Povjerenstvo i pokušati osigurati suglasnost u roku od tri dana nakon glasovanja. 4. Ako to ne uspije odluke se donose većinom glasova onih koji su nazočni i glasuju pod uvjetom da glasovi protiv ne smiju sadržavati 2/3 ili više izaslanika ili zastupnika izabranih iz svakog entiteta Također podsjećam i na članak 73. Poslovnika kojim se propisuje utvrđivanje kvoruma. Član 73. stavak (1) glasi: Većina svih članova izabranih u Dom čini kvorum. Prema izvješću službe konstatiram da je sjednici nazočno 42 zastupnika. Prema tome konstatiram da imamo kvorum za punovažno odlučivanje. Dozvolite mi podsjetiti vas na odredbe Poslovnika Doma koji se odnose na izbor predsjedatelja, prvog i drugog zamjenika predsjedatelja ovoga Doma. Stavak 1. članka 4. glasi: Nakon što zastupnici daju izjavu Dom između svojih članovima bira po jednog predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda koji će obnašati dužnosti predsjedatelja, prvog zamjenika predsjedatelja i drugom zamjenika predsjedatelja Doma. Predsjedatelj ne može biti izabran iz istog konstitutivnog naroda kao predsjedatelj Predsjedništva BiH i predsjedatelj Vijeća ministara BiH. Želim vas podsjetiti da je sada na dužnosti predsjedatelja Predsjedništva BiH, član Predsjedništva iz reda srpskog naroda, gospodin Milorad Dodik, koji je tu dužnost preuzeo 20. studenoga ove godine. Na dužnosti predsjedatelja Vijeća ministara BiH trenutačno je gospodin Denis Zvizdić. Prema tome na dužnost predsjedatelja Zastupničkog doma sada trebamo izabrati kandidata iz reda hrvatskog naroda, za prvog zamjenika predsjedatelja kandidata iz reda bošnjačkog naroda i za drugog zamjenika predsjedatelja kandidata iz reda srpskog naroda. Stavak 2. članka 4. Poslovnika glasi: Svaki zastupnik ima pravo predlagati kandidate za ove dužnosti. Ako za jedno mjesto ima više kandidata redosljed kandidata utvrđuje se ždrijebom. Nakon što se utvrdi lista kandidata za svako mjesto glasuje se. Stavak 5. članka 4. glasi: Odluka o izboru donosi se većinom glasova onih koji su nazočni i koji glasuju s tim što će u slučaju usuglašavanja usuglašavanje obaviti predstavnici političkih stranaka zastupljenih u Domu, a ako usuglašavanje ne uspije glasovanje se u cjelini ponavlja. Možemo li preći na predlaganje kandidata? Izvolite ko se prvi javlja za riječ. Gospodin Nikola Lovrinović. Izvolite.
Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Poštovane dame i gospodo, nazočni ovdje u dvorani u ime Kluba HDZ-a i u svoje osobno ime sve vas lijepo pozdravljam, kolegama koji su izabrani u ovaj Dom čestitam, nadam se da ćemo imati dobar rad i da ćemo opravdati ono za šta smo se našli u ovome Domu. Dakle, u ime Kluba HDZ-a BiH u Kolegij predlažem gospođu Borjanu Krišto i naravno za predsjedavajućeg ovog Doma. Hvala vam lijepa.
Hvala Vam lijepo. Gospođa Snježana Novaković-Bursać.
Uvažena predsjedavajuća, poštovani kolege dozvolite mi da u ime Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata za člana Kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH, a imajući na umu da je u ovom trenutku gospodin Dodik, naš predsjednik, predsjedavajući Predsjedništva BiH u ovom trenutku, za drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prijedlog je gospodin Nebojša Radmanović. Hvala.
Hvala Vam lijepo. Riječ ima gospodin Adil Osmanović.
Uvažena predsjedavajuća prije svega želim da Vas pozdravim u ime Kluba Stranke demokratske akcije, da svojim kolegicama i kolegama koji su izabrani u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH u ime Kluba takođe čestitam. Pozdravljam predstavnike medija. U ime Kluba Stranke demokratske akcije u Kolegij za prvog zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine predlažem prof. dr. Denisa Zvizdića. Hvala.
Hvala lijepo. Gospodin Saša Magazinović.
Uvažena predsjedavajuća, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vijeća ministara, gospodine Džaferoviću, sve vas srdačno pozdravljam i u skladu sa članom 4. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma predlažem Nermina Nikšića. Mi smo ovdje stavili u dokumentu koji je potpisalo 15 zastupnika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ali uvažavajući vaše obrazloženje smatrajte, dakle, da je ovo kandidatura za prvog zamjenika i evo molim stručne službe da uzmu, mogu iskopirati ove potpise 15 zastupnika.
Hvala lijepo. Predloženo više kandidata za dužnosti, uvaženi zastupnici predloženi su kandidati za predsjedatelja, prvog zamjenika predsjedatelja i drugog zamjenika predsjedatelja. Ja dajem stanku od 10 minuta radi
Oprostite, oprostite, nisam vidjela, ja Vam se izvinjavam. Gospodin Staša Košarac.
Hvala predsjedavajuća. Koristim priliku da pozdravim sve kolegice i kolege, u ime Kluba poslanika SNSD-a tražim pauzu od pola sata.
Hvala lijepo. Već sam navela da imamo više prijedloga i pošto moramo koristiti ždrijeb radi glasovanja ja dajem stanku od 10 minuta radi pripreme ždrijeba.
Dakle, koriguje me gospodin Vukoja, 30 minuta nakon zasjedanja Kluba SNSD-a.
Poštovani zastupnici nastavljamo sa radom, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Pozivam predstavnika Kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata da, ako ima potrebe, obrazloži razloge za stanku.
Marin Vukoja
Nema potrebe.
Ako nema potrebe u redu, nastavljamo raspravu. Riječ ima zastupnik
Odustao je u međuvremenu. Da li se još neko javlja za riječ? Ako ne, pošto se niko ne javlja za riječ zaključujem raspravu. Uvaženi zastupnici predloženi su kandidati za predsjedatelja, prvog zamjenika predsjedatelja i drugog zamjenika predsjedatelja. Za predsjedateljicu Zastupničkog doma predložena je Borjana Krišto. Za prvog zamjenika predsjedatelja predloženi su Denis Zvizdić i Nermin Nikšić. Za drugog zamjenika predsjedatelja predložen je Nebojša Radmanović. Prema Poslovniku sada ćemo obaviti ždrijeb kako bismo utvrdili listu kandidata.
Glasujemo prvo za kandidata za predsjedatelja u ovom slučaju predsjedateljicu. Stavljam na glasovanje prijedlog da se gospođa Borjana Krišto izabere za predsjedateljicu Zastupničkog doma. Za je glasalo 22 zastupnika, protiv je bilo 8, suzdržanih 11 kod prisutnih 41 zastupnika.
Marin Vukoja
Na zahtjev Kluba SNSD-a ponovite glasovanje.
Tražite ponovno glasanje?
Dobro. Ponavljamo glasanje. Ukupno nazočnih 41 zastupnik – za je glasalo 26, protiv 8, suzdržanih 7. Što se tiče entitetskog glasanja iz Federacije, entiteta Federacije BiH – za je bilo 16, protiv 5, suzdržanih 7, svi su nazočni. Iz entiteta Republika Srpska – za je bilo 10, protiv je bilo 3, nije bilo suzdržanih, 1 nije nazočan. Konstatujem da je gospođa Borjana Krišto izabrana za predsjedateljicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Čestitam.
Stavljam na glasovanje da se gospodin Denis Zvizdić izabere za prvog zamjenika predsjedatelja. Ukupno nazočnih je 42 ovaj put – za je glasalo 23 zastupnika, protiv je bilo 17 zastupnika, suzdržanih 2. Što se tiče entiteta Federacije BiH – za je bilo 13, protiv 15, suzdržanih nije bilo i svi su nazočni. Iz Republike Srpske, entiteta – za je bilo 10, protiv 2, suzdržanih 2, svi su nazočni, odnosno prisutni. Prelazimo na glasanje za gospodina Nermina Nikšića. Sljedeći su rezultati, ukupno nazočnih 42 zastupnika – za je bilo 17, protiv 16, suzdržanih 9. Iz entiteta Federacije BiH – za je bilo 15, protiv 9, suzdržanih 4, svi su nazočni. Iz entiteta Republike Srpske – za je bilo 2, protiv 7, suzdržanih 5, svi su nazočni. Odluka o izboru donosi se većinom glasova onih koji su nazočni i koji glasuju s tim što će u slučaju usuglašavanja obaviti predstavnici političkih stranaka zastupljenih u Domu, a ako to usaglašavanje ne uspije glasovanje se u cjelosti ponavlja. Dakle, ovdje imamo situaciju da trebamo usaglašavanje i pozivam predstavnike političkih stranaka da
Marin Vukoja
Dobro, ok može, može. Možemo odmah u drugi krug.
Marin Vukoja
Nema saglasnosti.
Pošto ... suglasnosti, nema suglasnosti možemo odmah ići na drugi krug glasanja, postavite ovo za glasanje.
Glasamo za gospodina Denisa Zvizdića
Marin Vukoja
Nermina Nikšića.
Nermina, samo malo, oprostite molim vas. Znači, ponavljamo glasovanje drugi krug za gospodina Nermina Nikšića.
Ko traži ponavljanje?
Marin Vukoja
Klub SBB-a traži ponavljanje glasovanja.
Obavještena sam da Klub Saveza za bolju budućnost traži ponavljanje glasovanja. Dakle, drugi krug glasovanja za gospodina Nermina Nikšića.
Gospodine Halid Genjac, ima povreda Poslovnika, ima primjedbu.
Zahvaljujem, pozdravljam sve prisutne. Gospodin Denis Zvizdić je izabran za predsjedavajućeg sa entitetskom i apsolutnom većinom i sa potrebnim brojem entitetskih glasova. Mislim da ste napravili previd, provjerite.
Dajem riječ gospodinu Arnautu, vezano za povredu Poslovnika.
Jeste, gospodin Genjac očito ne zna, ali prema članu 76. stav (1) Poslovnika bio je obavezan citirati odredbu Poslovnika za koju misli da je povrijeđena, što nije uradio. U svakom slučaju, član 4. Poslovnika je vrlo jasan, glasa se i o jednom i o drugom kandidatu. Ne može ždrijeb odrediti ko će biti izabran. Dakle, tražim od privremene predsjedavajuće da se obavi ponovljeno glasanje u drugom krugu za gospodina Nermina Nikšića. Tu smo stali i tu trebamo nastaviti. Hvala.
Dakle, da podsjetim samo, u članku 4. pod stavom (2) – svaki zastupnik ima pravo predlagati kandidate za ove dužnosti. Ako za jedno mjesto ima više kandidata, njihov redoslijed utvrđuje se ždrijebom, što smo uradili. Nakon što se utvrdi lista kandidata za svako mjesto, glasuje se.
Marin Vukoja
Utvrdili smo listu i glasujemo.
Tražilo se ponavljanje glasovanja za gospodina Nermina Nikšića.
Alma Čolo se javila vezano za povredu Poslovnika.
Molim vas, ja želim da iznesem poslovničku intervenciju u skladu sa članom 83. Poslovnika o radu Predstavničkog doma. Odluka se smatra donesena ukoliko većina glasova uključuje 1/3 glasova sa teritorije svakog entiteta, onih koji su prisutni i glasuju. Molim vas, provjerite glasanje za gospodina Denisa Zvizdića, vidjet ćete da je dobio većinu glasova cijelog Doma i da je dobio 1/3 glasova iz svakog entiteta. Prema tome, nije, nema mjesta za drugo, drugi krug glasanja za ovog kandidata.
Hvala gospođo Alma. Mi smo se rukovodili konstatacijom koju uređuje Poslovnik da se, nakon što se utvrdi lista kandidata za svako mjesto se glasuje, bez obzira ... Izvolite gospođo Alma.
Gospodin Arnaut se prije javio, izvinjavam se.
Prva stvar, gospođa Čolo je citirala odredbu 83. Poslovnika, to se tiče pauze, dakle, potpuno ne stoji ta odredba. Što se ovoga tiče, kada neko ima poslovničku intervenciju, predsjedavajući, u ovom slučaju privremeni predsjedavajući, odlučuje o opravdanosti te intervencije i sjednica se potom nastavlja. Privremena predsjedavajuća je već odlučila da primjedba poslanice Čolo nije opravdana, stoga imamo uslove da nastavimo glasanje. Ne može se voditi debata između poslanice i predsjedavajuće koja je svoju odluku donijela.
Gospođa Alma Čolo se javila ponovo za riječ vezano za ...
U pravu je uvaženi zastupnik Damir Arnaut, član 85., on je malo mlađi od mene, pa bolje vidi, nisam naočale stavila pa sam previdila 83. koji se odnosi na pauzu. Nisam toliko neuka, ali ne vidim tako kao vi mladi. Ovaj, član 85. i ja smatram da nije bilo potrebe za drugi krug glasanja za našeg kandidata za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma. Provjerite, molim vas, rezultate glasanja, nakon toga Sekretarijat, sekretar nek' nas izvijesti kakav je rezultat tog glasanja u prvom krugu. Ne osporavamo da se za drugog kandidata koji je izvučen ždrijebom na drugom mjestu, da se i za njega obavi glasanje, glasanje je obavljeno, imate rezultate i radite po Poslovniku.
Gospodin Damir Arnaut se javio za riječ.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Dakle, član 76. stav (1) Poslovnika je vrlo jasan. Poslanik je obavezan navesti odredbu Poslovnika koja je povrijeđena, nakon čega će predsjedavajući Doma odlučiti o opravdanosti prigovora u vezi sa prigovorom poslanika. Privremena predsjedavajuća je odlučila da prigovor Alme Čolo nije opravdan. Poslanica Alma Čolo ukoliko nema novu poslovničku intervenciju koja se tiče neke druge navodne povrede ne može voditi debatu sa predsjedavajućom ulazeći u meritum njene odluke koja je već donesena. Dakle, ovdje je donesena odluka da vaša primjedba nije opravdana, poslovnička intervencija nije opravdana, idemo dalje u drugi krug. I, također, Adil Osmanović se ovdje bio prijavio za diskusiju, nije dozvoljena diskusija kad je počelo glasanje. Hvala.
Gospođa Alma Čolo, opet vezano za povredu Poslovnika.
Stvarno, ovo je degutantno. Mislim, zastupnik govori da ste Vi donijeli odluku da moja poslovnička intervencija se odbija, ja ne znam je li iko u ovoj sali to čuo. Ja nisam čula da ste Vi donijeli takvu odluku. Molim vas, ukoliko ste donijeli, interpretirajte svoju odluku da mi valjda i koji ne čujemo dobro, da čujemo, ne samo što ne vidimo dobro.
Gospodin Adil Osmanović javio se vezano za povredu Poslovnika.
Ja tražim pauzu u ime Kluba poslanika Stranke demokratske akcije 15 minuta, evo.
Ja ne mogu donijeti takvu odluku, obzirom da je počelo glasovanje po Poslovniku. U toku glasovanja ne možemo davati pauzu. Prije nego smo ušli u ovu diskusiju vezano i za Poslovnik i mogućnosti ponovnog glasanja za konkretno gospodina Nermina Nikšića, mi smo tražili da se napravi pauza, da se politički subjekti usaglase. Pošto sam dobila obavijest da nema mogućnosti usaglašavanja, išli smo na glasanje i u tom smislu sad nema mogućnosti po Poslovniku, niti mogu donijeti odluku o davanju, ovaj, stanke, odnosno pauze. Međutim, u ovoj situaciji ja smatram da ima svrhe dati pauzu, pa da onda, ovaj, se usaglasimo, jer imam pravo po Poslovniku. Naime, ako predsjedatelj Doma, a to sam privremeno ja, iz bilo kojih razloga, a ja te razloge neću obrazlagati, ocijenim svrhovitim dati stanku, daću je i ne može biti dulja od jednog sata, te ja dajem stanku od 15 minuta.
Molim zastupnike da zauzmu svoja mjesta, da nastavimo sa radom. Hvala. Stavljam na ponovljeno glasovanje u drugom krugu prijedlog da se gospodin Nermin Nikšić izabere za prvog zamjenika predsjedatelja. Ukupno je nazočnih 40 zastupnika – za je bilo 15, protiv 21, suzdržana 4. Iz entiteta Federacije BiH – za je bilo 14, protiv 13, suzdržanih nije bilo i 1 nije nazočan. Iz entiteta Republike Srpske – jedan je bio za, protiv 8, 4 suzdržana i 1 nije nazočan. Dakle, konstatiram nakon glasovanja i ponovljenog glasovanja da je gospodin Denis Zvizdić izabran za prvog zamjenika predsjedatelja Doma Parlamentarne skupštine BiH i ja mu čestitam.
Prelazimo na izjašnjavanje o prijedlogu za drugog zamjenika predsjedatelja. Pošto je samo jedan prijedlog, dakle, nemamo ždrijebanja ovdje, stavljam na glasovanje prijedlog da se gospodin Nebojša Radmanović izabere za drugog zamjenika predsjedatelja. Ukupno je nazočnih 40 zastupnika – za je glasalo 24, protiv 13, suzdržanih je bilo 3. Iz entiteta Federacije – za je glasalo 14, protiv 10, suzdržanih je bilo 3, 1 zastupnik nije nazočan. Iz entiteta Republike Srpske – 10 za, 3 protiv, suzdržanih nije bilo i 1 zastupnik nije nazočan. Dakle, mogu konstatirati da je gospodin Nebojša Radmanović izabran za drugog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine i ja mu čestitam.
Dakle, još jednom čestitam novoizabranom rukovodstvu ovog visokog doma na izboru na ove odgovorne dužnosti i želim im, zajedno s nama, uspješan rad. Dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, dajem stanku od 10 minuta, a za to vrijeme pozivam novo rukovodstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da u nastavku sjednice zauzmu svoja mjesta kako su izabrani. Hvala vam.
Poštovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, uvaženi gosti. Dopustite mi prvo da se zahvalim gospođi Nadi Mladina na uspješnom predsjedanju prvim dijelom konstituirajuće sjednice ovog visokog doma. U ime svojih zamjenika i u svoje osobno ime zahvaljujem se svima vama, dame i gospodo zastupnici, na ukazanom povjerenju da u naredne četri godine vodimo ovaj visoki dom. Prelazimo na treću točku dnevnog reda ove sjednice, Ad. 3. Izbor članova Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Želim vas podsjetiti na odredbu Poslovnika kojom se uređuje izbor Povjerenstva za pripremu Vijeća ministara BiH. Naime, člankom 6. stavak (2) Poslovnika glasi – političke stranke, koalicije i liste neovisnih kandidata koje imaju izabranog najmanje jednog zastupnika u Zastupničkom domu predlažu na konstituirajućoj sjednici po jednog kandidata, a izabrani neovisni kandidati kandidiraju se po automatizmu za članstvo u Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara BiH. Na istoj sjednici Dom odlučuje o članstvu u Povjerenstvu za pripremu izbora Vijeća ministara BiH odmah nakon izbora Kolegija Doma. Po ovoj odredbi Povjerenstvo treba imati 14 članova budući da su 11 političkih članaka i tri koalicije dobili zastupnike u ovom Domu. Zastupnici stranaka koje imaju samo po jednog zastupnika automatski ulaze u članstvo Povjerenstva. Prema tome, kandidati za članove Povjerenstva automatizmom su sljedeći: Aida Baručija – Nezavisni blok, Mirsad Kukić – Pokret demokratske akcije, Jasmin Emrić – A-SDA za evropsku Bosnu i Hercegovinu - zajedno, Nenad Nešić – Demokratski narodni savez i Jakov Galić – Socijalistička partija. Molim predstavnike političkih stranaka i koalicija da iznesu svoje prijedloge. Za raspravu se javio uvaženi zastupnik Adil Osmanović.
Hvala uvažena predsjedavajuća. Još jednom želim čestitati Vama i Vašim kolegama podpredsjedavajućim na izboru na tu značajnu funkciju. U ime Kluba poslanika Stranke demokratske akcije predlažem doktora Halida Genjca.
Hvala ljepa. Sljedeća za raspravu Snježana Novaković-Bursać. Izvolite zastupnice.
Uvažena predsjedavajuća, u ime Kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata upućujem čestitke na izboru cijelom Kolegijumu. U Komisiju za pripremu izbora Savjeta ministara u ime Kluba kandidujemo gospodina Stašu Košarca. Hvala lijepo.
Hvala ljepa. Sljedeći za raspravu, zastupnik Nikola Lovrinović. Izvolite zastupniče.
Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Čestitam vam na izboru, cijelom Kolegiju. U ime Kluba HDZ-a predlažem gospodina Predraga Kožula za članstvu u Povjerenstvu. Hvala ljepo.
Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Mira Pekić. Izvolite zastupnice, imate riječ.
Poštovana gospođo predsjedavajuća. U ima Partije demokratskog progresa u Komisiju za izbor Savjeta ministara predlažemo gospodina Branislava Borenovića.
Zahvaljujem. Sljedeći za raspravu, zastupnik Zlatan Begić. Izvolite zastupniče.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Ujedno čestitam novoizabranom rukovodstvu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine. U ime Kluba zastupnika Demokratske fronte predlažemo kolegu Dženana Đonlagića. Hvala.
Zahvaljujem. Zastupnik Enver Bijedić. Izvolite zastupniče.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Pridružujem se čestitkama za uspješan rad u narednom mandatnom periodu. U ime Kluba SDP-a predlažemo gospodina Sašu Magazinovića.
Zahvaljujem. Zastupnik Mirko Šarović. Izvolite.
Uvažena predsjedavajuća. Za člana Komisije predlažem gospodina Dragana Mektića.
Zahvaljujem. Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić. Izvolite zastupnice.
I ja se pridružujem čestitkama novom rukovodstvu. U ime Naše stranke za člana Komisije predlažem Predraga Kojovića.
Zahvaljujem. Mislim da smo dobili prijedloge svih. E imamo još, zastupnica Edita Đapo. Izvolite.
Hvala predsjedavajuća. Moje čestitke novom Kolegiju. Naime, ispred Saveza za bolju budućnost predlažem Editu Đapo, odnosno sebe.
Zahvaljujem zastupnici. U ovom trenutku nemamo više prijavljenih. Otvaram raspravu po prijedlozima koji su izneseni. Želi li netko izlagati? Obzirom da nema više, zaključujem raspravu. Pozivam vas da se izjasnimo o prijedlozima kandidata. Budući da smo ispred svih lista dobili, je li tako, ispred svakog kluba po jednog kandidata, ja vas pozivam da se izjasnimo o prijedlozima kandidata za članove Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara BiH i predlažem da se o kandidatima izjasnimo objedinjeno. Molim vas pripremite se za glasanje. Od ukupno 41 nazočnih – za 40, protiv nema, suzdržanih 1. Uz postojanje opće i entitetske većine konstatiram da smo u Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara BiH izabrani sljedeći članovi: 1. Aida Baručija – Nezavisni blok, 2. Mirsad Kukić – Pokret demokratske akcije, 3. Jasmin Emrić – A-SDA, 4. Nenad Nešić – Demokratski narodni savez, 5. Jakov Galić – Socijalistička partija, 6. Halid Genjac – Stranka demokratske akcije, 7. Predrag Kožul – HDZ BiH - HNS, 8. Saša Magazinović – SDP - Socijaldemokratska partija BiH, 9. Dženan Đonlagić – DF - Gađanski savez, Željko Komšić, 10. Edita Đapo – SBB - Fahrudin Radončić, 11. Predrag Kojović – Naša stranka, 12. Staša Košarac – SNSD - Savez nezavisnih socijaldemokrata, 13. Dragan Mektić – SDS - LISTA (SDS- NDP-NS-SRS), 14. Branislav Borenović – PDP - Mladen Ivanić. Dame i gospodo zastupnici, ja vam se zahvaljujem. Člankom 5. Poslovnika Doma propisan je način osnivanja klubova zastupnika u roku od sedam dana od dana konstituiranja ovog Doma. U prvom stavku članka 6. govori se o izboru članova Povjerenstva što treba učiniti u roku od idućih sedam dana od roka iz članka 5. Dakle, Dom bira članove Povjerenstva na prijedlog klubova zastupnika. Napominjem da stranke trebaju sastaviti liste članova kluba zastupnika sukladno člancima 5. i 16. Poslovnika. Listu treba potpisati svaki član kluba. Klub treba imati službeni naziv, te treba biti naznačeno ime predsjedatelja kluba i zamjenika predsjedatelja kluba. Ovim smo realizirali dnevni red današnje konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. O sljedećoj sjednici bićete blagovremeno i sukladno Poslovniku obaviješteni i svima želim uspješan rad i ugodan ostatak dana. Hvala lijepo.