Snježana Novaković – Bursać

SNSD

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SNSD
Dobila 16838 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Pomoćnik direktora za medicinske poslove (Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”)
Obrazovanje: Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Dob: 43 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Snježana Novaković – Bursać
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100