Šemsudin Dedić

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 16698 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
Obrazovanje: Magistar ekonomskih nauka
Dob: 46 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Dedić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100