Obren Petrović

SNSD

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SNSD
Dobio 34303 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Gradonačelnik Grada Doboj
Obrazovanje: Diplomirani politolog
Dob: 62 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
20. 11. 2019
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnoj proceduri
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Obren Petrović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100