Nikola Lovrinović

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobio 13522 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu BiH
Obrazovanje: Profesor historije
Dob: 59 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Nikola Lovrinović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100