Nermin Nikšić

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobio 5922 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Diplomirani pravnik
Dob: 59 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Nermin Nikšić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100