Nermin Mandra

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 27536 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
Broj mandata:
Prijašnji status: Načelnik Opštine Kakanj
Obrazovanje: dipl. ing. Mašinstva
Dob: 50 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Nermin Mandra
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100