Mirsad Kukić

SBB i PDA

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SBB i PDA
Dobio 31309 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Pomoćnik generalnog direktora za razvoj i investicije RMU Banovići
Obrazovanje: Magistar rudarskih nauka
Dob: 61 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Mirsad Kukić
Prosjek
Najviše
66.6666666666667%
67
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100