Mirko Šarović

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Obrazovanje: Diplomirani pravnik
Dob: 63 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Mirko Šarović
Prosjek
Najviše
83.3333333333333%
83
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100