Jakov Galić

SK

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SK
Dobio 4466 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status:
Obrazovanje:
Dob: 49 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
20. 11. 2019
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnoj proceduri
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Jakov Galić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100