Enver Bijedić

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobio 18758 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Magistar ekonomskih nauka
Dob: 58 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Enver Bijedić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100