Dragan Mektić

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Dobio 26424 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministar sigurnosti BiH
Obrazovanje: Kriminalista
Dob: 63 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
16. 1. 2020
20. 11. 2019
Glasao je ZA Hitnoj proceduri
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Dragan Mektić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100