Dragan Bogdanić

SNSD

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SNSD
Dobio 22262 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Obrazovanje: Specijalista interne medicine
Dob: 54 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Dragan Bogdanić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100