Darijana Katić

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobila 8145 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnica u Predstavničkom domu FBiH
Obrazovanje:
Dob: 38 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Darijana Katić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100