Damir Arnaut

SBB i PDA

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SBB i PDA
Dobio 4882 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Doktor pravnih nauka
Dob: 44 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
18. 12. 2019
5. 12. 2019
20. 11. 2019
Glasao je ZA Hitnoj proceduri
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Damir Arnaut
Prosjek
Najviše
83.3333333333333%
83
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100