Branislav Borenović

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Dobio 24164 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske
Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
Dob: 46 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Branislav Borenović
Prosjek
Najviše
66.6666666666667%
67
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100