Borjana Krišto

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobila 4440 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Poslanica u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Diplomirana pravnica
Dob: 58 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
26. 6. 2019
14. 6. 2019
6. 12. 2018

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Borjana Krišto
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100