Alma Čolo

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobila 6147 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status: Savjetnica generalnog direktora za pravne poslove (BH Telecom)
Obrazovanje: Magistrica pravnih nauka
Dob: 58 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Alma Čolo
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100