Adil Osmanović

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 6470 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
Broj mandata: 0
Prijašnji status: Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Obrazovanje: Magistar političkih nauka
Dob: 56 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

4. 2. 2020
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Adil Osmanović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100